Bevezetés

A "HW STÚDIÓ" Kft. GOP-1.3.1-10/A-2010-0019 azonosító számú, "Független Változásfigyelő Rendszer (FVR) kifejlesztése a HW Stúdió Kft.-nél" című projektje az Új Széchenyi Terv keretében a Gazdaságfejlesztési Operatív Program konstrukciójában, az Európai Unió támogatásával és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulhatott meg.

A jelen pályázatban kedvezményezett Cég meglévő üzleti-üzemi szolgáltatásai révén napi szintű információs-technológiai összeköttetésben áll számos hazai pénzintézettel. A jelen beruházás keretében megvalósult fejlesztés egy olyan informatikai alrendszer kifejlesztését célozta meg és hajtotta végre eredményesen, amely minden tekintetben, a kapcsolódó jogi háttérszabályozásokkal összhangban képes biztosítani egy, a pénzügyi-számviteli adatbázis-rendszerek működésében fontos tényezőt, az érzékeny adatok változásának nyomon követhetőségét. Mindeközben jóval egyszerűbb háttértevékenységet biztosít az üzemeltetés-karbantartás jelentős részét végző "HW STÚDIÓ" Kft. jelen alrendszerre szerződött jövőbeni Partnerei számára.

Termékpiaci háttér

Az ezen a területen dolgozó számítástechnikai alkalmazások általában tartalmaznak saját naplózási funkciókat, amelyek képesek biztosítani az adott algoritmusok által végzett változtatások nyomon követését és a visszakeresés lehetőségét. Az ilyen üzleti adatbázis-rendszerek többnyire erősen védett és/vagy zárt környezetben működnek, amely a külső beavatkozások kockázatát minimálisra csökkentheti, de ezt teljesen kizárni tisztán műszaki-technikai védelmi eszközökkel nem lehetséges. Ennek kettő fő oka van: az egyik a rosszindulatú eszközök folyamatos fejlődése, a másik a belső rendszeradminisztráció nem korlátozott jogkörrel történő hozzáférése az informatikai eszközökhöz. A pénzügyi alkalmazások naplózási rendszere így megkerülhető, vagy még rosszabb esetben manipulálható, amellyel az adott alkalmazás nem képes a megfelelő riasztással jelezni a felhasználónak, aki ezáltal jelentősen károsulhat.

A jelen kifejlesztett rendszer (FVR – Független Változásfigyelő Rendszer) olyan adatbázisrendszerekre nyújt megoldást, amelyeknél a piaci vezető rendszerek nem szolgáltatnak. – Elsődleges célterületek az ún. Progress RDBMS-re épülő, valamint az ún. ProgreSQL alapú rendszerek.

Takarékszövetkezeti Partnereink és Ügyfeleink jelentős része ezen adatbázis-kezelőket használják napi feladataik során, így tapasztalatunk szerint, amikor felmerül a biztonságos naplózási rendszerek iránti igény, ezen vállalkozások kénytelenek – megfelelő rendszer hiányában – az adatbázis-kezelőjük cseréje mellett dönteni. Mivel azonban a meglévő rendszerük működésével egyéb problémájuk nem adódik, a csere magas költségei részben feleslegesen kerülnek kiadásra.

Az FVR jellemzői

A piaci hasonló termékeknél kedvezőbb rendszertulajdonságok műszaki-informatikai, működési és felhasználói előnyöket kínál.

Műszaki-informatikai paraméterek

Hatékony munkavégzés a szigorú időkorlát alatt

A Progress RDBMS adatbázis-kezelőre épülő rendszerek esetében például az a helyzet alakul ki, hogy a kezelő bizonyos verziójáig nem rendelkezik beépített auditing lehetőséget, így a korábbi verziók idején fejlesztett alkalmazásoknak nincs esélyük ez kihasználni. Az újabb verziók támogatják ugyan az auditálást, de ehhez már a tervezési fázisban kell alkalmazkodni, amelyet azonban sok fejlesztő ritkán tesz meg, hiszen ez növeli a költségeket és csökkenti a várható teljesítményt. – Márpedig a rendszer teljesítménye a pénzügyi alkalmazások esetében rendkívül fontos, hiszen bizonyos funkciók elvégzésére szigorú időkorlát áll rendelkezésre.

Minimális beavatkozás a bevezető szervezet számítástechnikai infrastruktúrájában

Az FVR bevezetése a konkurens rendszerekhez képest minimális beavatkozást igényel a számítástechnikai infrastruktúrában, illetve semmilyen beavatkozást nem igényel az üzemben lévő alkalmazásban. Az adott pénzügyi-számviteli alkalmazás eszközeitől teljesen függetlenül valósítja meg a változásfigyelést, amelynek további előnye, hogy a már üzemben lévő alkalmazások esetében az alkalmazásfejlesztéssel történő kivitelezés csak jelentős költséggel, s a fejlesztéssel együtt járó működési kockázattal lenne megvalósítható.

Működési paraméterek

Semmilyen felsőbb hatása nincs az üzemi rendszer teljesítményére

Fejlesztése során az FVR szembeni alapkövetelmény volt, hogy a rendszer működése közben minimális legyen az általa használt hardver-igény, ezáltal működése észrevétlen és túlterhelés esetén sem okoz rendszer-leállásokat és egyéb kellemetlenséget a felhasználóknak.

Teljes függetlenség – Magas biztonsági szint

Az FVR üzemeltetése a pénzügyi rendszerek mellett külön erre a célra elhelyezett, külön adminisztrációval rendelkező informatikai eszközök automatikus működését jelenti, amely függetlenségnek három szegmense van:

  • Az alkalmazás naplózási rendszerétől való függetlenség biztosítja, hogy az alkalmazásban történő esetleges módosítás nincs hatással az adatváltoztatások figyelésére.
  • Az adatbázis-kezelő adminisztrációjától való függetlenség biztosítja, hogy az alkalmazáson kívüli eszközök (vagyis az alkalmazás megkerülése) nincsenek hatással az adatváltoztatások figyelésére.
  • A mindkettőtől (alkalmazás és adatbázis-kezelő) való függetlenség pedig biztosítja, hogy a rendszer az egyéb ó, hagyományosan használt ún. session vagy adatbázis trigger módszerekkel ellentétben az alkalmazás eredeti teljesítményét egyáltalán nem befolyásolja.

A szolgáltatás működésének eredményeképpen az adott pénzügyi rendszer algoritmusától függetlenül kérdezhető le valamely konkrét adattartalom időbeli változása. Példaképpen: Lehetséges olyan indított lekérdezés, amire a pénzügyi rendszer más egyebek mellett számított értékekkel válaszol; - ez a szolgáltatás lehetővé teszi a számítás alapjául szolgáló adatmezők változásának figyelését.

Egyszerűbb üzemeltetési tevékenység a komplex rendszereknél

Az FVR-t kifinomult automatizmusok irányítják, így a felhasználónak szinte csak a naplózási tevékenységek elvégzésekor kell használniuk, az üzemeltetés-karbantartási tevékenység legjelentősebb részét a "HW STÚDIÓ" Kft. végzi.

Felhasználói előnyök

Kedvezőbb árfekvés a piaci vezető rendszereknél

Az FVR a középvállalkozói réteget célozza meg, így árfekvésében is ennek megfelelően pozícionált, szemben a jelenleg piacon lévő rendszerekkel, amelyek a nagyvállalati piacot megcélozva magasabb bekerülési költséggel szerezhetők csak be. A rendszer a lehető legkevesebb testreszabással üzemelhető be, s működtetése sem igényel nagyobb emberi erőforrást a meglévőnél.

Könnyen elérhető support – Rugalmas fejlesztési igénykezelés

Hazai vállalkozásként a "HW STÚDIÓ" Kft. lokális jelleggel tud szolgálni, ezért a beüzemelés és a működés közbeni vásárlói igényekre, változásokra is gyorsan reagál.

Kapcsolat

További információ kérhető alábbi elérhetőségeinken:

"HW STÚDIÓ" Kft.

Független Vállalkozásfigyelő Rendszer